Festiwal Sztuki - Ekoart 2018Bienalny Projekt realizowany w przestrzeniach Galerii Stodoła Szumiłowo. Idea ,,sztuki pod strzechy” pomysłodawcy - właściciela Galerii-Grzegorza Jarzyńskiego-Osobowości Roku w dziedzinie kultury 2016 Gazety Pomorskiej i kuratora sztuki transarchetypicznej Janusza Ploty. Intermedialny Festiwal Sztuki Współczesnej Ekoartu tworzony przez Galerię przy współpracy Stowarzyszenia Autostrada Kultury. Wydarzenie zostało objęte ,,Patronatem Kultury Dostępnej” . Artyści : 1.Adriana  Majdzińska PL, Arvydas Alisanka LT, Janusz Plota  PL, Czesław Podleśny PL, Tanya Preminger IL, Cestmir Suska CZ, Gheorghe Zaharia RO.


Żywioł wody-Woda Żywiołu.Woda jest jednym z najważniejszych żywiołów Ziemi ,współtworząca krwioobieg świata. To pośrednio z wody powstały znane obiekty przestrzenne Galerii  Stodoła Szumiłowo: ,,Inkubator Kultury Leśnej”, ,,Narodziny Cegły”,  ,,Klepsydra Wodna” Janusza Ploty czy  ,,Panika” i ,,Drzewo –Eko 22” Wojciecha Sęczawy. Galeria już rozpoznawalna w kraju za swoje działania in situ jest wpleciona w pejzaż historyczny Radzynia Chełmińskiego, gdzie wspaniałe  zabytki kościoła św. Anny i Zamku pokrzyżackiego dumnie rozpościerają swoją magiczną moc trwania. Źródła, rzeki, bagna, jeziora i lasy  przyciągały pierwszych osadników, zakonników, rzemieślników i rycerzy. Ślad trwania wartości kulturotwórczej pulsuje wciąż w życiodajnym, wodnym lustrze radzyńskiego praxis. Energia życia jest odwiecznym tematem interpretowanym na różne sposoby przez twórców z całego świata. Woda to życie i odrodzenie, uczucie i wrażliwość, ale też destrukcja i odejście, nuda i pustka.


Festiwal Sztuki Ekoart 2018 w przeciwieństwie do poprzednich edycji sztuki w przestrzeni lasu czy pola skupia się na wodzie - energii wody. Żywioł wodny – tytuł i temat, jest dla nas, jako organizatorów, tylko pretekstem do stworzenia dzieł zainspirowanych niezmierzoną potęgą przyrody. 


Do realizacji obiektów przestrzennych obok artystów, rodzin artystów , niezależnych wolontariuszy zostaną  znowu zaproszeni mieszkańcy - to swoista lekcja historii o dawnych tradycjach ziemi radzyńskiej. Budowle przestrzenne z okolicznego piasku, ceramiki, szkła, drewna, stali - są przypomnieniem o dawnej świetności Ziemi Chełmińskiej. Lekcja historii na polu, galeria sztuki w stodole to transarchetypiczna  szkoła wspólnego dziedzictwa. Projekty kultury i sztuki  Galerii Stodoła Szumiłowo z akcentem ekologicznym stają się jednym z ciekawszych realizacji ekoartu w regionie i kraju. 

 

Dr sztuki artysta intermedialny Janusz Plota, Kurator Festiwalu Ekoart Galeria Stodoła Szumiłowo 2018

 

 Galeria prac


Powrót