Janusz Plota - Performance - Monolog sztuki prawdziwej - Ekoart 2018
03.06.2018
Artysta z beczką pełną pierza. Beczkę w Szumiłowie zastąpił czarny worek na śmieci. Worek wypełniony artefaktami , to balast pobożnych życzeń: życzenia dobrych płodów rolnych, dobrej pogody, szczęśliwego roku, dobrego zdrowia. Worek artefaktów wymieszany z przedmiotami codziennego użytku i pierzem stał się trybuną do monologu o ochronie wspólnego dobra. Artefakty podczas akcji performatywnej zostały zniszczone albo wymazane, na chwilę. To symboliczny bunt artysty na zawłaszczanie przyrody, dobra wspólnego, przestrzeni publicznej. Zawłaszczania pola sztuki przez hochsztaplerów kultury, urzędników kultury i polityków. Jest każdorazowo powtarzalną próbą nawiązania kontaktu z wyczuwalnymi energiami Ziemi. Performer, podczas procesu tworzenia performance  dokonuje wyboru określającego, które dzieło ,,przetrwa”,  a które zostanie wymazane. Tworzenie przypadku albo nie, zamierzone budowanie ołtarza dobrej energii. Akcją performatywną zamyka artysta pewien rozdział w procesie tworzenia sztuki  wizualnej w przestrzeni  Szumiłowa. Beczka jako zbiornik przedmiotów różnych bywała ,,rekwizytem” używanym w poprzednich akcjach artysty w Polsce, Szwecji, Tajlandii i Chinach.

 

Janusz Plota ur. 1957 w  Miastku. Studia w PWSSP w Gdańsku (dyplom , K.Ostrowski w 1986). Doktorat na ASP Katowice w 2014. Twórca idei sztuki tranzytowej w Polsce i Europie. Artysta intermedialny - realizacje malarstwa, rysunku, obiektu, rzeźby, performance. Kurator międzynarodowych projektów sztuki transarchetypicznej w Polsce, Europie i Azji. Liczne wystawa indywidualne i zbiorowe w Polsce, Europie, Azji. Konferencje i Rezydencje w świecie. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, pięciokrotny stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego, sześciokrotny stypendysta Rady Miasta Gdańska. Dzieła artysty w zbiorach muzealnych i kolekcjach w Polsce, Europie, Azji, USA, Australii.                                      

Powrót