Igor Veter - Śniło mi się

17 lipca - 31 sierpnia 2018


    
Kim jestem?
Każdy poranek – to moje małe urodziny. Każda noc – to moja mała śmierć. Każdy dzień – to moje małe życie.
Jutro jeszcze nie nadeszło, a wczoraj już nie istnieje, jest tylko moment „tutaj” i „teraz”. Jest tylko „dzisiaj” i zadania dzisiejszego dnia.
Kim jestem?
Wszechświat jest nieskończony i żywy! Wszystko porusza się w jednym dużym tańcu, wszystko wibruje, wszystko żyje! Żyje, jest niepostrzegalne, żyje w kształcie, którego nie mogę doświadczyć, żyje poza granicą mojej percepcji, ograniczonej pięcioma narządami zmysłów.
Kim jestem?
Wyewoluowaną małpą albo stworzeniem Wielkiego Umysłu? Gdzie w ogóle w moim ciele znajduje się moje „ja”?
Dla jętki, której życiowy cykl trwa 1-2 dni, jestem nieśmiertelny. Jednak moje życie jest pełne absurdalnych wartości i chwilowych pragnień. Co one znaczą na skali Wszechświata?
Czasami życie wydaje się tylko snem, a sny – drugim życiem. Sny darują wolność. Sny darują nadzieję.
Czy pamiętasz swój pierwszy sen?
Rozproszone światło słoneczne przez firankę napełnia pokój delikatnym ciepłem. Za oknem wiatr kołysze kwitnącymi gałęźmi wiśni. Od aromatu i świeżego chłodku chce się znów zapaść w sen… Schowaj mój sen w lesie swojej duszy!
Śniło mi się.


Igor Veter
Powrót