Kaja Redkie - Ciało Niedoskonale Czarne

10 sierpnia - 07 września 2018


Ciało doskonale czarne (black body) to nieistniejąca w rzeczywistości materia, która całkowicie pochłania światło – czerń absolutna. Tak samo wyidealizowana jak ciało doskonale białe, niemożliwa do uzyskania i przedstawienia. Jej idea jest początkiem rozważań nad naturą koloru – wieloznaczną, nieuchwytną i subiektywną.

 

Kolor to wrażenie powstające w reakcji na promienie świetlne padające na obserwowaną powierzchnię a biel i czerń są jego skrajnymi przedstawicielami. W bieli równoważą się wszystkie inne kolory a czerń jest ich zaprzeczeniem – brakiem kolorów. Te dwa przeciwieństwa rozpoczynają opowieść o właściwości, która nigdy nie pokazuje całej swej mocy w pojedynkę, potrzebuje dopełnienia i kontrastu by w pełni zadziałać.

 

Wrażenie koloru ulega nieustannym przekształceniom. Jego charakter jest zmienny, podporządkowany wpływowi otoczenia i niepowtarzalnemu odczuciu odbiorcy. Barwa każdej materii w jakimś stopniu różni się od wyobrażenia, które ją zazwyczaj opisuje. Nie da się przedstawić  ani utrwalić jedynej właściwej postaci koloru. Jej doskonała forma nie istnieje.

 

Struktury odwzorowują materię płynną i zależną, stałą i właściwą sobie tylko w krótkim momencie odbioru. Tu czerń nie jest całkowitą czernią a biel bielą. Ich niedoskonałość mówi o nich więcej niż niedościgniona idea.

 

W swojej debiutanckiej wystawie, Kaja Redkie zwraca uwagę na uniwersalne pojęcia określające malarstwo i odbiór obrazu. Kolor, kształt, rola czasu i wrażenia, potrzeba rozwoju, dążenie do harmonii, symbolika to niektóre z kontekstów w oparciu o które można rozpatrywać jej prace.
Powrót