Mniej więcej - Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

19 stycznia - 31 stycznia 2018


Tematem głównym wystawy jest wielość, która odnosi się zarówno do samej twórczości Piaseckiego (tematów, estetyk, gatunków) jak i formy powstawania wystawy i wykorzystania punktów widzenia, które zderzały się w zespołowej pracy kuratorskiej. Przez kolejne części wystawy przeprowadzą nas pytania, które narodziły się w trakcie pracy warsztatowej czternastoosobowego zespołu kuratorskiego.
Powrót