Sławomir Kuszczak - Codzienność 17

08 lipca - 22 lipca 2017


Wystawa będzie pokazem prac powstałych w latach 2011-2017. Zobaczymy między innymi autorską koncepcję, którą artysta określił mianem rzutni percepcyjnej - zobaczymy pary obrazów o niemal identycznych kompozycjach, ale różnych formatach. Artysta tłumaczy: Jest to niewinna pułapka zastawiona na widzów, która ma przyciągnąć ich uwagę, ale i pretekst do całkiem poważnej refleksji nad ideą malarstwa i tajemnicą, która malarstwo spowija. Płótna Kuszczaka intrygują również nieustanną grą między mocnym, abstrakcyjnym znakiem a delikatnym rysunkiem postaci ludzkiej, zwierząt czy architektury. Kontrast ten, oraz śmiałość i dowcip, które za nim stoją, czynią malarstwo Kuszczaka niezwykle energetycznym i świeżym, w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jak napisała Bożena Kowalska: Dziwne jest to malarstwo Kuszczaka. Wśród wielu w nim nie wymienionych przeciwieństw jest charakterystyczne powiązanie elementów twórczości tradycyjnej ze współczesnym, postmodernistycznym rozproszeniem, ,,rozdarciem jedności bytu” jakby to określił Derrida.
Wystawie towarzyszyć będzie premiera monografii Sławomira Kuszczaka - Segregator Obecności - Codzienność.


Galeria prac


Powrót